Inkeerregeling

Heeft u nog vermogen uit het buitenland en u heeft dit nog niet aangegeven: wij zijn gespecialiseerd in inkeerregelingen. Wij hebben al 20 jaar ervaring met inkeerregelingen.

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 01-01-2018!

Het kabinet maakt een einde aan het inkeerbeleid. De inkeerregeling is met ingang van 1 januari 1998 ingevoerd met als achterliggende gedachte dat het risico op een boete een zwartspaarder er niet van zou moeten worden weerhouden om zich te melden bij de Belastingdienst. Over de periode van 2002 tot eind 2016 heeft dat in totaal circa €2 miljard opgeleverd.

Het kabinet vindt daarom de tijd rijp om een einde te maken aan het coulante inkeerbeleid voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden die niet voldoen aan de voor de fiscaliteit en toeslagen geldende wetgeving. Daarnaast vindt het kabinet het onwenselijk dat belastingontduikers (gedeeltelijk) straffeloos kunnen blijven. Dit is een verkeerd signaal naar de maatschappij en is slecht voor de belastingmoraal van burgers die wel tijdig en correct aan hun verplichtingen voldoen.

De Belastingdienst zal daarom, wanneer hij via de inkeerder op de hoogte raakt van een beboetbare of strafbare overtreding, bezien of de overtreding(en) beboeting of strafvervolging rechtvaardigt. Daarbij zullen onder andere het nadeelbedrag, het aantal ontduikingsjaren en recidive worden meegewogen. Door ook strafrechtelijke vervolging in geval van inkeer mogelijk te maken, wordt het opnieuw ontstaan van eventuele onevenwichtigheid in het systeem van bestraffing voorkomen.

Overgangsrecht

Ter zake van de afschaffing van de inkeerregeling in de fiscaliteit en toeslagen wordt voorzien in overgangsrecht. De huidige inkeerregeling blijft voor de fiscaliteit van toepassing met betrekking tot aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan en met betrekking tot inlichtingen, gegevens of aanwijzingen die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt. Voor de in de Awir opgenomen inkeerregeling geldt dat deze van toepassing blijft met betrekking tot inlichtingen en gegevens die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt of hadden moeten zijn verstrekt.

Hoewel de boete 120% is van 30% belasting is het te adviseren om in te keren voordat de fiscus u traceert. De kans dat de fiscus u traceert is tegenwoordig aanzienlijk. Bovendien is de boete dan 300% over 30% belasting en daar komt dan nog heffingsrente bij over de belasting; dit betekent dat u dan het gehele vermogen kwijt bent aan de fiscus indien u getraceerd wordt. Inkeren heeft het voordeel dat u uw kinderen/erfgenamen niet opzadelt met verzwegen vermogen. Bovendien kunt u zelf nog van uw vermogen genieten en kunt u het fiscaal vriendelijk doorschuiven naar uw kinderen. De boetes voor de jaren voor 01-01-2018 worden nog gematigd.

Bel voor een rechtstreekse afspraak met Peter Gomolka: 06-29028225.